Staff

Mrs.Vandana Patidar
Mrs.Priya Deshpande
Mrs.Mariyah Ansari
Ms.Gouri Deshmukh(Dance)
Mrs.Manjula Raghuvanshi
Mrs.Madhavi Nirgude
Ms.Bhavika Mahajan
Mr.Sandeep Gundegavkar
Mr.Santosh Bhavsar
Mrs.pushpa Deshmukh
Mrs.Anamika Bhawsar
Mr.Sudhakar Sindhe(Music)
Mrs.Padma Kanoongo
Mrs.Sadhana Parashar
Mrs.Ramakanti Patel
Ms.Shivani Deshmukh
Mrs.Annapurna Shikarwar(sports)
Translate »